F_ Daily Mass Readings
   
homeactivitiesreflectionsDaily Mass Readingslinkscontact us

shim

shim

DISYEMBRE 2017

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

         

shim1

Dn 7:2-14

Dn 3

Lk 21:29-33

shim2

Dn 7:15-27

Dn 3

Lk 21:34-36

shim3

UNANG LINGGO NG ADBIYENTO

Is 63:16-17,19;64:2-7

Aw 80

1Cor 1:3-9

Mk 13:33-37

shim4

Is 2:1-5

Aw 122

Mt 8:5-11

shim5

Is 11:1-10

Aw 72

Lk 10:21-24

shim6

Sn Francisco Javier, pari

Is 25:6-10

Aw 23

Mt 15:29-37

shim7

Sn Ambrosio, obispo, Doktor ng Simbahan

Is 26:1-6

Aw 118

Mt 7:21,24-27

shim8

DAKILANG KAPISTAHAN NG IMMACULADA CONCEPCION<

Gn 3:9-15,20

Aw 98

Ef 1:3-6,11-12

Lk 1:26-38

shim9

Is 30:19-21, 23-26

Aw 147

Mt 9:35-10:1,5,6-8

shim10

IKA-2 LINGGO NG ADBIYENTO

Is 40:1-5,9-11

Aw 85

2Pt 3:8-14

Mk 1:1-8

shim11

Is 35:1-10

Aw 85

Lk 5:17-26

shim12

BIRHEN NG GUADALUPE

Zac 2:14-17 or

Rv 11:19,12:1-6,10

Judit 13

Lk 1:26-38

shim13

STA LUCIA,birhen & martir

Is 40:25-31

Aw 103

Mt 11:28-30

shim14

Sn Juan ng Crus, pari, Doktor ng Simbahan

Is 41:13-20

Aw 145

Mt 11:11-15

shim15

Is 48:17-19

Aw 1

Mt 11:16-19

Simula ng SIMBANG GABI

Is 56:1-3,6-8,

Aw 67

Jn 5:33-36

shim16

Is 56:1-3,6-8,

Aw 67

Jn 5:33-36

shim17

IKA-3 LINGGO NG ADBIYENTO

Is 61:1-2,10-11

Lk 1

1Thes 5:16-24

Jn 1:6-8.19-28

shim18

Jer 23:5-8

Aw 72

Mt 1:18-25

shim19

Jgs 13:2-7,24-25

Aw 71

Lk 1:5-25

shim20

Is 7:10-14

Aw 24

Lk 1:26-38

shim21

Is 7:10-14

Aw 24

Lk 1:26-38

shim22

1Sm 1:24-28

1Sm 2

Lk 1:46-56

shim23

Mal 3:1-4, 23-24

Aw 25 2

Lk 1:57-66

shim24

IKA-4 LINGGO NG ADBIYENTO

2Sm 7:1-5,8-12,14,16

Aw 89

Rom 16:25-27

Lk 1:26-38

BISPERAS NG KAPANGANAKAN NG PANGINOON

Is 62:1-5

Aw 89

Gawa 13:16-17,22-25

Mt 1:1-25

shim25

MISA SA HATING-GABI NG PASKO

Is 9:1-6

Aw 96

Ti 2:11-14

Lk 2:1-14

DAKILANG KAPISTAHAN NG KAPANGANAKAN NI HESUS

Is 52:7-10

Aw 98

Heb 1:1-6

Jn 1:1-18

shim26

SN ESTEBAN, martir

Gawa 6:8-10;7:54-59

Aw 31

Mt 10:17-22

shim27

SN JUAN EBANGHELISTA, APOSTOL

1 Jn 1:1-4

Aw 97

Jn 20:1,2-8

shim28

KAPISTAHAN NG MGA BANAL NA INOSENTE

1 Jn 1:5-2:2

Aw 124

Mt 2:13-18

shim29

1 Jn 2:3-11

Aw 96

Lk 2:22-35

shim

shim30

1 Jn 2:12-17

Aw 96

Lk 2:36-40

shim

shim31

BANAL NA PAMILYA NI HESUS, MARIA AT JOSE

Sir 3:2-6,12-14

Aw 128

Col 3:12-21

Lk 2:22-40

           
Enero 2018

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

 

shim1

DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA, INA NG DIYOS

Nm 6:22-27

Aw 67

Gal 4:4-7

Lk 2:16-21

shim

shim2

SAN BASILIO AT SAN GREGORIO NAZIANZENO

1 Jn 2:29-3:6

Aw 98

Jn 1:29-34

shim3

1 Jn 3:7-10

Aw 98

Jn 1:35-42

shim4

1 Jn 3:11-21

Aw 100

Jn 3:31-36

shim5

1 Jn 5:5-13

Aw 147

Mk 1:7-11

shim6

1 Jn 5:14-21

Aw 149

Jn 2:1-11

shim7

KAPISTAHAN NG PAGPAPAKITA NG PANGINOON

Is 60:1-6

Aw 72

Ef 3:2-3, 5-6

Mt 2:1-12/a>

shim8

PAGBIBINYAG NG PANGINOON

Is 42:1-4, 6-7

Aw29

MK 1:7-11

shim9

1 Sm 1:9-20

Aw 116

Mk 1:14-20

shim10

1 Sm 3:1-10, 19-20

Aw 40

Mk 1:29-39

shim11

1 Sm 4:1-11

Aw 44

Mk 1:40-45

shim12

1 Sm 8:4-7,10-22

Aw 89

Mk 2:1-12

shim13

1 Sm 9:1-4,17-19;10:1

Aw 21

Mk 2:13-17

shim14

IKA-2 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

1 Sm 3:3-10

Aw 40

1 Cor 6:3-15, 17-20

Jn 1:35-42

shim15

1 Sm 15:16-23

Aw 50

Mk 2:18-22

shim16

1 Sm 16:1-13

Aw 89

Mk 2:23-28

shim17

Sn Antonio Abad

1 Sm 17:32-33, 37,40-51

Aw 144

Mk 3:1-6

shim18

1 Sm 18:6-9; 19:1-7

Aw 56

Mk 3:7-12/a>

shim19

1 Sm 24:3-21

Aw 57

Mk 3:13-19

shim20

2 Sm 1:1-4,11-12,19, 23-27

Aw 80

Mk 3:20-21

shim21

IKA-3 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

KAPISTAHAN NG STO NINO

1 Sm 9:1-4, 17-19; 10:1

Aw 40

1 Cor 6:13-15,17-20

Jn 1:35-42

shim22

2 Sm 5:1-7, 10

Aw 89

Mk 3:22-30

shim23

2 Sm 6:12-15, 17-19

Aw 24

Mk 3:31-35

shim24

Sn Francisco ng Sales, pari

2 Sm 7:4-17

Aw 89

Mk 4:1-20

shim25

PAGBABAGONG-BUHAY NI APOSTOL SAN PABLO

Gawa 22:3-16

Aw 117

Mk 16:15-18

shim26

SN TIMOTEO at SAN TITO, mga obispo

2 Tm 1:1-8

Aw 96

Mk 4:21-25

shim27

2 Sm 12:1-7,10-177

Aw 51

Mk 4:35-41

shim28

IKA-4 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Dt 18:15-20

Aw 95

1 Cor 7:32-35

Mk 1:21-28

shim29

2 Sm 15:13-14,30;16:5-13

Aw 3

Mk 5:1-20

shim30

2 Sm 18:9-10, 14, 24-25,30-19:3

Aw 86

Mk 5:21-43

shim31

Sn Juan Bosco, pari

2 Sm 18:9-10,14, 24-25, 30;19:3

Aw 86

Mk 5:21-43

     

 

 

divider

 

 

` ``
Pebrero 2018

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

       

shim1

1 Har 3:4-13

Aw 119

Mk 6:30-34

shim2

PAGDADALA KAY HESUS NA PANGINOON SA TEMPLO

Mal 3:1-4

Aw 2

Heb 2:14-18

Lk 2:22-40

shim3

1 Har 3:4-13

Aw 119

Mk 6:30-34

shim4

IKA-5 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Jb 7:1-4, 6-7

Aw 147

1 Cor 9:16-19, 22-23

Mk 1:29-39

shim5

STA AGATA,birhen, martir

1 Har 8:1-7, 9-13

Aw 132

Mk 6:53-56

shim6

Sn Pedro Bautista, Paul Miki, mga pari at mga kasama

1 Har 8:22-23, 27-30

Aw 84

Mk 7:1-13

shim7

1 Har 10:1-10

Aw 37

Mk 7:14-23

shim8

1 Har 11:4-13

Aw 106

Mk 7:24-30

shim9

1 Har 11:4-13

Aw 106

Mk 7:24-30

shim10

Sta Scholastica, birhen

1 Har 12:26-32; 13:33-34

Aw 106

Mk 8:1-10

shim11

IKA-6 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Lv 13:1-2, 44-46

Aw 32

1 Cor 10:31-11:1

Mk 1:40-45

shim12

Jas 1:1-11

Aw 119

Mk 8:11-13

shim13

Jas 1:12-18

Aw 94

Mk 8:14-21

shim14

MIYERKOLES NG ABO

Jl 2:12-187

Aw 51

2 Cor 5:20-6:2

Mt 6:1-6,16-18

shim15

Dt 30:15-20

Aw 1

Lk 9:22-25

shim16

Is 58:1-9

Aw 51

Mt 9:14-15

shim17

Is 58:9-14

Aw 86

Lk 5:27-32

shim18

UNANG LINGGO NG 40-ARAW NA PAGHAHANDA

Gn 9:8-15

Aw 25

1Pt 3:18-22

Mk 1:12-15

shim19

Lv 19:1-2,11-18

Aw 19

Mt 25:31-46

shim

shim20

Is 55:10-11

Aw 34

Mt 6:7-15

shim21

Jon 3:1-10

Aw 51

Lk 11:29-32

shim

shim22

LUKLUKAN NI SAN PEDRO APOSTOL

1 Pt 5:1-4

Aw 23

Mt 16:13-19

shim23

Ez 18:21-28

Aw 130

Mt 5:20-26

shim24

Dt 26:16-19

Aw 119

Mt 5:43-48

shim25

IKA-2 LINGGO NG 40-ARAW NA PAGHAHANDA

Gn 22:1-2, 9 10-13, 15-18

Aw 116

Rom 8:31-34

Mk 9:2-10

shim

shim26

Dn 9:4-10

Aw 79

Lk 6:36-38

shim

shim27

Est C:12,14-16, 23-25

Aw 50

>Mt 23:1-12

shim

shim28

Jer 18:18-20

Aw 31

Mt 20:17-28

shim

     

 

 

divider

 

 

Marso 2018

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

       

shim1

Jer 17:5-10

Aw 1

Lk 16:19-31

shim

shim2

Gn 37:3-4,12-13,17b-28

Aw 105

Mt 21:33-43, 45-46

shim

shim3

Mi 7:14-15, 18-20

Aw 103

Lk 15:1-3, 11-32<

shim

shim4

IKA-3 LINGGO NG 40-ARAW NA PAGHAHANDA

Ex 20:1-17

Aw 19

1 Cor 1:22-25

Jn 2:13-25

shim

shim5

2 Har 5:1-15

Aw 42

Lk 4:24-30

shim

shim6

Dn 3:25,34-43

Aw 25

Mt 18:21-35

shim

shim7

Dt 4:1, 5-9

Aw 147

Mt 5:17-19

shim

shim8

Jer 7:23-28

Aw 95

Lk 11:14-23

shim

shim9

Hos 14:2-10

Aw 81

Mk 12:28-34

shim

shim10

Hos 6:1-6

Aw 51

Lk 18:9-14

shim

shim11

IKA-4 LINGGO NG 40-ARAW NA PAGHAHANDA

2 Chr 36:14-16, 19-23

Aw 137

Ef 2:4-10

Jn 3:14-21

shim

shim12

Is 65:17-21

Aw 30

Jn 4:43-54

shim13

Ez 47:1-9, 12

Aw 46

Jn 5:1-16

shim

shim14

Is 49:8-15

Aw 145

Jn 5:17-30

shim

shim15

Ex 32:7-14

Aw 106

Jn 5:31-47

shim

shim16

Wis 2:1, 12-22

Aw 34

Jn 7:1-2,10,25-30/a>

shim

shim17

Jer 11:18-20

Aw 7

Jn 7:40-53

shim

shim18

IKA-5 LINGGO NG 40-ARAW NA PAGHAHANDA

Jer 31:31-34

Aw 51

Heb 5:7-9

Jn 12:20-33

shim

shim19

DAKILANG KAPISTAHAN NI SAN JOSE, KABIYAK NG PUSO NG MAHAL NA BIRHY

2 Sm 7:4-5,12-14,16

Aw 89

Rom 4:13, 16-18, 22

Mt 1:16,18-21, 24

shim

shim20

Nm 21:4-9

Aw 102

Jn 8:21-30

shim

shim21

Dn 3:14-20, 91-92, 95

Dn3

Jn 8:31-42

shim

shim22

Gn 17:3-9

Aw 105

Jn 8:51-59

shim

shim23

Jer 20:10-13

Aw 18

Jn 10:31-42

shim

shim24

Ez 37:21-28

Jer 31

Jn 11:45-56

shim

shim25

LINGGO NG PALASPAS NG PAGPAPAKASAKIT NG PANGINOON

Is 50:4-7

Aw 22

Phil 2:6-11

Mt 26:14—27:66

shim26

Is 42:1-7

Aw 27

Jn 12:1-11

shim27

Is 49:1-6

Aw 71

Jn 13:21-33,36-38

shim28

Is 50:4-9

Aw 69

Mt 26:14-25

shim29

MISA NG HAPUNAN NG PANGINOON

Ex 12:1-8, 11-14

Aw 116

1 Cor 11:23-26

Jn 13:1-15

shim30

BIYERNES SANTO NG PAGPAPAKASAKIT NG PANGINOON

Is 52:13—53:12

Aw 31

Heb 4:14-16; 5:7-9

Jn 18:1—19:42

Jn 18:1—19:42

shim31

MAGDAMAGANG PAGDIRIWANG SA PASKO NG MULING PAGKABUHAY

R1 Gn 1:1-2:2

Aw 104

R2 Gn 22:1-18

Aw 16

R3 Ex 14:15-15:1

Ex 15

R4 Is 54:5-14

Aw 30

R5 Is 55:1-11

Is 12

R6 Bar 3:9-15,32:48

Aw 19

R7 Ez 36:16-17, 18-28

Aw 42/ Ps 51

Ep Rom 6:3-11

Aw 118/ Ps 51

Mt 28:1-20

 

 

divider

 

 

Abril 2018

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

shim1

PASKO NG MULING PAGKABUHAY

Gawa 10:34,37-43

Aw 118

Col 3:1-4

Jn 20:1-9

shim2

LUNES SA LINGGO NG PASKO NG MULING PAGKABUHAY

Gawa 2:14, 22-33

Aw 16

Mt 28:8-15

shim3

MARTES SA LINGGO NG PASKO NG MULING PAGKABUHAY

Gawa 2:36-41

Aw 33

Jn 20:11-18

shim4

MIYERKOLES SA LINGGO NG PASKO NG MULING PAGKABUHAY

Gawa 3:1-10

Aw 105

Lk 24:13-35

shim5

HUWEBES SA LINGGO NG PASKO NG MULING PAGKABUHAY

Gawa 3:11-26

Aw 8

Lk 24:35-48

shim6

BIYERNES SA LINGGO NG PASKO NG MULING PAGKABUHAY

Gawa 4:1-12

Aw 118

Jn 21:1-14

shim7

SABADO SA LINGGO NG PASKO NG MULING PAGKABUHAY

Gawa 4:13-21

Aw 118

Mk 16:9-15

shim8

IKA-2 LINGGO NG PASKO NG MULING PAGKABUHAY

KAPISTAHAN NI KRISTO, HARI NG BANAL NA AWA

Gawa 4:32-35

Aw 118

1 Jn 5:1-6

Jn 20:19-31

shim

shim9

DAKILANG KAPISTAHAN NG PAGPAPAHAYAG NG MAGANDANG BALITA TUNGKOL SA PANGINOON

Is 7:10-14; 8:10

Aw 40

Heb 10:4-10

Lk 1:26-38

shim

shim10

Gawa 4:32-37

Aw 93

Jn 3:7-15

shim11

Gawa 5:17-26

Aw 34

Jn 3:16-21

shim12

Gawa 5:27-33

Aw 34

Jn 3:31-36

shim13

Gawa 5:34-42

Aw 27

Jn 6:1-15

shim14

Gawa 6:1-7

Aw 33

Jn 6:16-21

shim15

IKA-3 LINGGO NG PASKO NG MULING PAGKABUHAY

Gawa 3:13-15, 17-19

Aw 4

1 Pt 1:17-21

Lk 24:13-35/a>

shim16

Gawa 6:8-15

Aw119

Jn 6:30-35

shim17

Gawa 7:51-8:1

Aw 31

Jn 6:22-29

shim18

Gawa 8:1-8

Aw 66

Jn 6:35-40

shim19

Gawa 8:26-40

Aw 66

Jn 6:44-51

shim20

Gawa 9:1-20

Aw 117

Jn 6:52-59

shim21

Gawa 9:31-42

Aw 116

Jn 6:60-69

shim22

Gawa 4:8-12

Aw 118

1 Jn 3:1-2

Jn 10:11-180

shim23

Gawa 11:1-18

Aw 42

Jn 10:11-18

shim24

Gawa 11:19-26

Aw 87

Jn 10:22-30

shim25

SN MARKO, EBANGHELISTA

1 Pt 5:5b-14

Aw 89

Mk 16:15-20

shim26

Gawa 13:13-25

Aw 89

Jn 13:16-20

shim27

Gawa 13:26-33

Aw 2

Jn 14:1-6

shim28

Gawa 13:44-52

Aw 98

Jn 14:7-14

shim29

IKA-5 LINGGO NG PASKO NG MULING PAGKABUHAY

Gawa 9:26-31

Aw 22

1 Jn 3:18-24

Jn 15:1-8

shim30

Gawa 14:5-18

Aw 115

Jn 14:21-26

         

 

 

divider

 

 

Mayo 2018

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

   

shim1

St JosEf the Worker

Gawa 11:19-26

Aw 87

Jn 10:22-30

shim2

Sn Atanasio, obispo, Doktor ng Simbahan

Gawa 14:19-28

Aw 145

Jn 14:27-31

shim3

Sn FELIPE & SANTIAGO, APOSToLES

1 Cor 15:1-8

Aw 19

Jn 14:6-14

shim4

Gawa 15:22-31

Aw 57

Jn 15:12-17

shim5

Gawa 16:1-10

Aw 100

Jn 15:18-21

shim6

IKA-6 LINGGO NG PASKO NG MULING PAGKABUHAY

Gawa 10:25-26,34-35,44-48

Aw 98

1 Jn 4:7-10

Jn 15:9-17

shim7

Gawa 16:11-15

Aw 149

Jn 15:26-16:4

shim8

Gawa 16:22-34

Aw 138

Jn 16:5-11

shim9

Gawa 17:15, 22-18:1

Aw 148

Jn 16:12-15

shim

shim10

Gawa 8:1-8

Aw 98

Jn 16:16-20

shim11

Gawa 18:9-18

Aw 47

Jn 16:20-23

shim12

Gawa 18:23-28

Aw 47

Jn 16:23-28

shim13

DAKILANG KAPISTAHAN NG PAG-AKYAT SA LANGIT NG PANGINOON

Gawa 1:1-11

Aw 47

Ef 1:17-23

Mk 16:15-20

IKA-7 LINGGO NG PASKO NG MULING PAGKABUHAY

Gawa 1:15-17,20-26

Aw 103

1 Jn 4:11-16

Jn 17:11-19

shim14

Gawa 19:1-8

Aw 68

Jn 16:29-33

shim15

Feast of ST MATTHIAS, APOSTLE

Gawa 1:15-17

Aw 113

Jn 15:9-17

shim16

Gawa 20:28-38

Aw 68

Jn 17:11-19/a>

shim17

Gawa 22:30; 23:6-11

Aw 16

Jn 17:20-26

shim18

Gawa 25:13-21

Aw 103

Jn 21:15-19

shim19

Gawa 28:16-20

Aw11

Jn 21:20-25

shim20

MAGDAMAGANG PAGDIRIWANG NG PENTEKOSTES

Gn 11:1-9

Aw 104

Rom 8:22-27

Jn 7:37-39

DAKILANG KAPISTAHAN NG PENTEKOSTES

Gawa 2:1-11

Aw 104

1 Cor 12:3-7, 12-13

Jn 20:19-23

shim21

Jas 3:13-18

Aw 19

Mk 9:14-29

shim22

Jas 4:1-10

Aw 55

Mk 9:30-37

shim23

Jas 4:13-17

Aw 49

Mk 9:38-40

shim24

Jas 5:1-6

Aw 103

Mk 10:1-12

shim25

Jas 5:1-6

Aw 103

Mk 10:1-12

shim26

Sn Felipe Neri, pari

Jas 5:13-20

Aw 141

Mk 10:13-16

shim27

DAKILANG KAPISTAHAN NG TATLONG PERSONA SA ISANG DIYOS

Dt 4:32-34,39-40

Aw 33

Rom 8:14-17

Mt 28:16-20

shim28

1Pt 1:3-9

Aw 111

Mk 10:17-27

shim

shim29

1Pt 1:10-16

Aw 98

Mk 10:28-31

shim30

1Pt 1:18-25

Aw 147

Mk 10:32-45

shim31

ANG PAGBISITA NG MAHAL NA BIRHEN

Zep 3:14-18

Is 12:2-3, 4, 5-6

Luc 1:39-56

   

 

 

divider

 

Hunyo 2018

LINGGOshim

shimLUNES

shimMARTES

shimMIYERKOLES

shimHUWEBES

shimBIYERNES

shimSABADO

         

shim1

Sn Justin, martir

1Pt 4:7-13

Aw 96

Mk 11:11-26

shim2

Sn Marcelino at Pedro, mga martir

1Pt 1:18-25

Aw 147

Mk 10:32-45

shim3

DAKILANG KAPISTAHAN NG KATAWAN AT DUGO NI KRISTO

Ex 24:3-8

Aw 116

Heb 9:11-15

Mk 14:12-16, 22-26

shim4

2 Pt 1:2-7

Aw 91

Mk 12:1-12

shim5

Sn Bonifacio, obispo, martir

2 Pt 3:12-15,17-18

Aw 90

Mk 12:13-17

shim6

2 Tm 1:1-3,6-12

Aw 123

Mk 12:18-27

shim7

2 Tm 2:8-15

Aw 25

Mk 12:28-34

shim8

DAKILANG KAPISTAHAN NG KABANAL-BANALANG PUSO NI HESUS

Hos 11:1,3-4,8-9

Is 12

3:8-12, 14-19

Jn 19:31-37

shim9

KALINIS-LINISANG PUSO NI MARIA

Is 61:9-11

Aw 71

Lk 2:41-51

shim10

IKA-10 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Gn 3:9-15

Aw 139

2 Cor 4:13-5:1

Mk 3:20-35

shim11

SN BERNABE, APOSTOL

Gawa 11:21-26;12:1-3

Aw 98

Mt 5:1-12

shim12

1 Har 17:7-16

Aw 4

Mt 5:13-16

shim13

Sn Antonio ng Padua, pari and Doktor ng Simbahan

1 Har 18:20-39

Aw 16

Mt 5:17-19

shim14

1 Har 18:41-46

Aw 65

Mt 5:20-26

shim15

1 Har 19:9,11-41>

Aw 27

Mt 5:27-32

shim16

1 Har 19:19-21

Aw 96

Lk 2:41-51

shim17

IKA-11 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Ez 17:22-24

Aw 92

2 Cor 5:6-10

Mk 4:26-34

shim18

1 Har 21:1-16

Aw 5

Mt 5:38-42<

shim19

1 Har 21:17-29

Ex 51

Mt 5:43-48

shim20

2 Har 2:1, 6-14

Aw 31

Mt 6:1-6, 16-18<

shim21

Sn Luis Gonzaga, relihiyoso

Sir 48:1-14

Aw 97

Mt 6:7-15

shim22

2 Har 11:1-4,9-18, 20

Aw 132

Mt 6:19-23

shim23

2 Chr 24:17-25

Aw 89

Mt 6:24-34

shim24

DAKILANG KAPISTAHAN NG KAPANGANAKAN NI SAN JUAN BAUTISTA

Is 49:1-6

Aw 139

Gawa 13:22-26<

Lk 1:57-66,80

shim25

2 Har 17:5-8, 13-15, 185

Aw 60

Mt 7:1-5

shim26

2 Har 19:9-11, 14-21,31-35, 36

Aw 48

Mt 7:6, 12-14

shim27

2 Har 22:8-13; 23:1-3<

Aw 119

Mt 7:15-20

shim28

Sn Ireneo, obispo, martir

2 Har 24:8-17

Aw 79

Mt 7:21-29

shim29

DAKILANG KAPISTAHAN NI SAN PEDRO AT PABLO, APOSTOL

Lv 23:1,4-11,15-16, 27,34-37

Aw 81

Jn 11:19-27

shim30

Lam 2:2,10-14,18-19

Aw 74

Mt 8:5-17

 

 

divider

 

Taos puso po naming pinasasalamatan ang lahat ng mga lektor at mga pari ng mga sumusunod na parokya at komunidad

na nakilahok sa mga Pagbasa sa Misa Araw-araw:

Basilica Minor ng Itim na Nazareno (Quiapo) * Parokya ng Sto. Nino de Pandacan * St. Andrew the Apostle *

St. John Bosco (Makati)  * Holy Cross, (Dambana ng Banal na Krus)  * ;Sto Nino de Paz Chapel (Greenbelt) * 

San Agustin  * Our Lady of Fatima  * St. John the Baptist  * Holy Cross(Krus na Ligas)  *

 

 

divider

 

BACK TO TOP

English Readings